Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

ВСП НАУ

Ірпінський економічний

коледж

З дисципліни

Спеціальність

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

„ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ”

5.050111 „Бухгалтерський облік”

(денна форма навчання)

Курс 2

Семестр І

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи  _____________ Н. В. Ільченко

Викладач                   Погоріла О. І.

Число тижнів _____16_____

Лекцій 14 год.

Практичних (сем.)

занять 18 год.

2006-2007 н.р.

Всього  32 години.

Місяці Тижні Лекції Кількість годин Практичні заняття Кількість годин Самостійна робота Кількість годин Обов’язкова і рекомендована література
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

тиждень

Вступ. Теоретичні основи сучасного землеробства і тваринництва 2 - - - - [1], [2], [3], [4], [6], [7], [15], [17]
2

тиждень

Грунти та їх родючість 2 - - - - [4], [7], [8], [9], [10], [11], [14], [15]
3

тиждень

- Зональні системи землеробства та сівозміни. Вивчення та побудова схем сівозмін 2 - - [2], [4], [6], [7], [8], [10], [11]
4

тиждень

Обробіток грутну 2 - - - - [2], [4], [6], [7], [8], [10], [11]
5-6

тиждень

Добрива та їх застосування 2 Добрива та їх застосування. Розрахунок норм добрив на запланований урожай 2 - - [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [10]
7

тиждень

- - Бур’яни та заходи боротьби з ними.

Вивчення однорічних і багаторічних бур’янів, заходи боротьби з ними

2 - - [1], [2], [4], [5], [6], [7], [8], [11]
8-9

тиждень

Насіння і сівба 2 Визначення посівних якостей насіння. Насіннєвий аналіз. 2 - - [1], [2], [4], [5], [6]
10

тиждень

- - Принципи програмування врожаю сільськогосподарських культур 2 - - [1], [2], [3], [4],[8]
11-12 -13-14 тиждень Прогресивні технології вирощування сільськогосподарських культур 2 Прогресивні технології вирощування сільськогосподарських культур. (Складання технологічних карт вирощування с/г культур) 6 Написання рефератів, доповідей, робота з додатковою літературою 1 [1], [2], [3], [4], [5], [6], [8]
15

тиждень

Основи овочівництва 1 Визначення потреби в розсаді овочевих культур 1 - - [4], [12], [13]
16

тиждень

Основи плодівництва 1 Основи плодівництва 1 - - [4], [11]

Викладач                                                                                                                                                                                   Погоріла О.І

РОЗГЛЯНУТО цикловою комісією

товарознавчо-технологічних дисциплін

Протокол № ____ від _______

Голова циклової комісії

Іщенко Л. М.

„____”  ______2006 р.

ВСП НАУ

Ірпінський економічний

коледж

З дисципліни

Спеціальність

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

„ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ”

5.050111 „Бухгалтерський облік”

Курс 2

Семестр ІІ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи  _____________ Н. В. Ільченко

Викладач  Погоріла О. І.

Число тижнів ___22___

Лекцій 20 год.

Практичних (сем.)

занять 24 год.

2006-2007 н.р.

Всього  44 години.

Місяці Тижні Лекції Кількість годин Практичні заняття Кількість годин Самостійна робота Кількість годин Обов’язкова і рекомендована література
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ІІ – СЕМЕСТР

Технологія виробництва продукції тваринництва
1-2

тиждень

Основи розведення сільськогосподарських тварин 2 Ознайомлення з виробничо-зоотехнічним обліком. Методами обліку росту і розвитку тварин 2 - - [4], [17], [16], [19], [21]
3-4

тиждень

Основи годівлі сільськогосподарських тварин та оцінка поживності кормів 2 Основи годівлі сільськогосподарських тварин та оцінка поживності кормів 2 - - [4], [17], [16], [19], [21]

5

тиждень

- - Породи, продуктивність і відтворення поголів’я великої рогатої худоби 2 Породи, продуктивність і відтворення поголів’я великої рогатої худоби 1 [4], [17], [16], [19], [20

6-7

тиждень

Технологія виробництва молока 2 Технологія виробництва молока 2 - - [4], [17], [16], [18], [19], [20], [21], [23]

8-9

тиждень

Технологія виробництва яловичини 2 Технологія виробництва яловичини 2 - - [4], [17], [16], [18], [19], [20], [23]
10-11

тиждень

Технологія виробництва свинини 2 Технологія виробництва свинини 2 - - [16], [17], [20], [21], [24]
12-13

тиждень

Технологія виробництва продукції птахівництва 2 Технологія виробництва продукції птахівництва 2 - - [4], [16], [17], [20], [21]
Основи механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва
15-16

тиждень

Енергетика та агротехнічні основи використання її в сільському господарстві 2 Енергетика та агротехнічні основи використання її в сільському господарстві 2 - - [25], [26], [27]
17-18

тиждень

Комплекс машин для вирощування і збирання зернових і зернобобових культур 2 Ознайомлення з технологічними комплексами вирощування зернових і зернобобових культур 2 - - [25], [26], [27]
19

тиждень

Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи і соняшнику 1 Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи і соняшнику 1 - - [25], [26], [27]
20

тиждень

Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання цукрових і кормових буряків 1 Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання цукрових і кормових буряків 1 - - [25], [26], [27]
21

тиждень

- - Машини для вирощування і збирання картоплі та овочів 2 Підготовка до контрольної роботи,

написання рефератів

1 [25], [26], [27]
Машини для збирання і заготівлі кормів - - - Вивчення питань теми  і написання конспекту 1 [25], [26], [27]
21 – 22

тиждень

Механізація і автоматизація виробничих процесів у тваринництві 2 Екскурсія. Ознайомлення з роботою системи машин і механізмів на тваринницьких фермах, їх технічною характеристикою 2 - - [25], [26], [27]

РОЗГЛЯНУТО цикловою комісією

товарознавчо-технологічних дисциплін

Протокол № ____ від _______

Голова циклової комісії     Іщенко Л. М.

„____”  ______2006 р.

загрузка...