Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

6.1. Точність та обгрунтованість калькуляційних розрахун­­­ків є важливою передумовою об’єктивності цілого ряду важливих економічних показників.

Cобівартість окремих видів сільськогосподарської продукції визначається виходячи з витрат, віднесених на відповідну культуру (групу культур) чи вид (групу) тварин.

Фактична собівартість продукції (робіт та послуг) в сільськогосподарських підприємствах розраховується в цілому за рік, крім продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, фактична собівартість яких визначається щомісяця.

Об’єктами калькуляції є конкретні види про­­­дукції, робіт та послуг (додаток 1).

У рослинництві, крім сільськогосподарської продукції, об’єктами обліку витрат можуть бути роботи, виконані в по­­­точному році під урожай майбутнього року.

6.2. Розрахунок собівартості продукції (робіт, послуг) здійснюється в такій послідовності:

а) розподіляються між окремими об’єктами планування та об­­­ліку витрати з утримання необоротних активів;

б) визначається собівартість робіт та послуг допоміжних виробництв;

в) розподіляються загальні витрати: на зрошення та осушен­­­ня земель, включаючи витрати на утримання меліоративних споруд, на вапнування та гіпсування грунтів та на утримання полезахисних смуг;

г) списується частина витрат бджільництва на сільсь­­­когосподарські культури,  що  запилюються;

д) списуються з витрат основного виробництва суми надзвичайних втрат;

е) розподіляються бригадні, фермські, цехові та загально­­­виробничі витрати;

є) визначається загальна сума виробничих витрат по об’­­­єктах обліку;

ж) визначається собівартість продукції рослинництва;

з) визначається собівартість продукції підсобних промис­­­лових виробництв з переробки рослинницької продукції;

і) розподіляються витрати з утримання кормоцехів;

ї) визначається собівартість продукції тваринництва;

й) визначається собівартість продукції інших промислових виробництв;

к) визначається собівартість товарної продукції рослинництва, тваринництва та підсобних промислових виробництв.

загрузка...