Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Класифікація боргу

Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування.
Державний борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання.
Класифікація боргу за типом кредитора складається з двох розділів. Перший розділ – внутрішній борг (код 200000) включає, заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів – код 210000, заборгованість перед банківськими установами – код 220000, заборгованість перед іншими органами управліннями – код 230000 тощо. Другий розділ – зовнішній борг (код 300000) (табл.7).
Класифікація боргу за типом боргового зобов’язання складається з внутрішнього та зовнішнього боргу (коди 400000 та 500000), заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями (коди 410000 та 510000) тощо (табл. 8).
Таблиця 7.
Класифікація боргу за типом кредитора
Код Назва
200000 Внутрішній борг
210000 Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів
211000 Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів
212000 Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів
213000 Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів
220000 Заборгованість перед банківськими установами
221000 Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України
222000 Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків
230000 Заборгованість перед іншими органами управління
231000 Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ
232000 Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств
233000 Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектора
234000 Інша внутрішня заборгованість
240000 Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій
250000 Коригування, пов’язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей
300000 Зовнішній борг
310000 Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку
320000 Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав
330000 Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків
340000 Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників
350000 Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій
360000 Коригування, пов’язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

Таблиця 8.
Класифікація боргу за типом боргового зобов’язання
Код Назва
400000 Внутрішній борг
410000 Заборгованість за довгостроковими зобов ‘язаннями
420000 Заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями
430000 Заборгованість за короткостроковими зобов’язаннями і векселями
440000 Заборгованість за іншими внутрішніми зобов’язаннями
450000 Коригування, пов’язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей
500000 Зовнішній борг
510000 Заборгованість за довгостроковими зобов ‘язаннями
520000 Заборгованість за середньостроковими зобов ‘язаннями
530000 Заборгованість за короткостроковими зобов ‘язаннями і векселями
540000 Заборгованість за іншими зовнішніми зобов’язаннями
550000 Коригування, пов’язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

загрузка...