Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Класифікація основних засобів

Залежно від цільового призначення засоби поділяють на вироб­ничі і невиробничі.

Виробничі основні засоби функціонують у сфері матеріального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесі, поступово зношуються і переносять свою вартість на створюваний продукт частинами в міру зношення.

Невиробничі основні засоби функціонують у галузях невироб­ничої сфери. Вони безпосередньо не беруть участі в процесі вироб­ництва і призначені для невиробничого споживання. Наприклад, будівля цеху або корівника належить до основних засобів вироб­ничого призначення, а будівля будинку культури теж належить до основних засобів, але невиробничого призначення.

Згідно з ЩС)БО 7 для цілей бухгалтерського обліку основні за­соби класифікуються за такими групами:

1. Основні засоби:

1.1. Земельні ділянки.

1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель.

1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.

1.4. Машини та обладнання.

1.5. Транспортні засоби.

1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

1.7. Робоча і продуктивна худоба.

1.8. Багаторічні насадження.

1.9. Інші основні засоби.

2. Інші необоротні матеріальні активи:

2.1. Бібліотечні фонди.

2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.

2.4. Природні ресурси.

2.5. Інвентарна тара.

2.6. Предмети прокату.

2.7. Інші необоротні матеріальні активи.

3. Незавершені капітальні інвестиції.

У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР (з наступними змінами та доповненнями) основні фонди поділено на чотири групи:

– група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та пере­давальні пристрої, в тому числі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування);

– група 2 – автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

– група 3 – будь-які інші  основні фонди, не включені до груп 1,2 і 4.

– група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засо­би зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп’ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

загрузка...