Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Конституційне право – правова база національного законодавства України. Джерела конституційного права України. Загальна характеристика Конституції України як Основного Закону держави.

Загальні засади конституційного ладу України. Поняття і принципи конституційного ладу України. Основні риси України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Державні символи України.

Основи правового статусу особи в Україні. Поняття і принципи типового статусу людини і громадянина. Людина як найвища соціальна цінність. Громадянство України.

Система конституційних прав та свобод громадян. Гарантії здійснення прав і свобод. Основні обов’язки громадян.

Виборча система України. Принципи виборчого права.

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Склад Верховної Ради України. Повноваження Верховної Ради України.

Правовий статус народного депутата України.

Конституційний     статус    Президента     України.     Повноваження

Президента України.

Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади. Порядок формування і повноваження Кабінету Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади України. Місцеве самоврядування в Україні.

Судова влада України. Склад, порядок обрання і повноваження Конституційного     Суду     України.     Суди     загальної    юрисдикції територіальні   і   спеціальні.   Конституційні   засади   їх   організації  та діяльності.

Конституційний статус прокурора України.

загрузка...