Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції

  1. Завдання, джерела і послідовність ревізії
  2. Контроль і ревізія виробничої діяльності
  3. Контроль витрат на управління і обслуговування виробництва
  4. Контроль витрат на виробництво

Література:

  1. Романов Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В. «Контроль і ревізія». Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2002
  2. Усач Б.Ф. «Контроль і ревізія»: Підручник.- 4-те видання, стер. – К.: Знання-Прес, 2002
  3. Мамаєва О.О. «Контроль і ревізія», навчальний посібник, НМЦ по підготовці молодших спеціалістів, 2003
  4. Шатковська Л.С. «Економічний контроль на с.-г. підприємствах». – К.: Урожай, 1994
загрузка...