Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Контроль маркетингової діяльності

ПЛАН

1.  Поняття та рівні контролю маркетингової діяльності.

2. Маркетинговий аудит.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Андрусенко Г. О. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 178 с., с. 109-112.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк..1994. – 327 с.:іл. , с. 297-312.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 247-258.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384 с., 3.348-367.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 536-571.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики.

Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий

Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, 215-223.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, .вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної

освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с. 158-163.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях

АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 74-80.

загрузка...