Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Користувачі бухгалтерської інформації

Отже, головною метою ведення бухгалтерського обліку є надання відповідним користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів підприємства тощо. Основними користувачами інформації, яка формується в системі бухгалтерського обліку є:

адміністрація підприємства (управлінський апарат, менеджери, керівники підрозділів, які несуть відповідальність за діяльність підприємства);

власники (учасники) підприємства;

працівники підприємства;

інвестори, постачальники, банки та інші кредитори;

контролюючі органи   (в тому числі органи ДПС);

інші користувачі.

загрузка...