Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Короткострокові векселі видані та їх облік рахунок 62

Облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі ведеться на рахунку 62 « Короткострокові векселі видані». Це рахунок пасивний, балансовий, основний, розрахунковий.

За кредитом рахунка 62 «Короткострокові векселі видані» відображається видача векселів у забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом – погашення заборгованості за виданими векселями, їх списання тощо.

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані» має субрахунки:

621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»;

622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті».

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за термінами їх погашення.

п/п

Зміст господарської операції Кореспондуючий рахунок
За дебетом рахунка 62
1 Погашено заборгованість за виданими векселями з каси підприємств 30
2 Погашено векселі, пред’явлені продавцем та іншими кредиторами для оплати, з поточного рахунку підприємства 31
3 Проведено залік заборгованості покупців за реалізовану продукцію та заборгованості підприємства за недоставлену продукцію, оформлену векселем

36

4 Проведено залік взаємних зобов’язань:  заборгованості постачальників за пред’явленими їм претензіями та заборгованості підприємства за векселем, пред’явленим до оплати

374

5 Заборгованість за виданим короткостроковим векселем підприємству, яке є засновником, зараховано як його внесок до статутного капіталу.

46

6 Погашено заборгованість за виданим короткостроковим векселем за рахунок короткострокових позик 50
7 Погашено заборгованість постачальнику, яка була забезпечена короткостроковим векселем, за рахунок короткострокового кредиту

60

8 Відображено погашення податкового векселя 64
9 Відображено доход від списання заборгованості за виданими векселями по закінченні терміну позовної давності 717
10 Відображено курсову різницю за векселем, виданим в іноземній валюті 714
За кредитом рахунка 62
11 Видано короткостроковий вексель за вилучені в акціонерів акції 45
12 Погашено поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями виданим векселем 61
13 Видано вексель у погашення заборгованості перед постачальником за одержані запаси 63
14 Видано вексель у погашення заборгованості перед бюджетом з податків та обов’язкових платежів 64
15 Видано вексель у погашення заборгованості перед органами соціального страхування 65
16 Видано вексель у погашення  заборгованості перед іншими кредиторами 685
17 Видано вексель на суму фінансових санкцій до підприємства 84, 94
18 Відображено курсову різницю за векселем, виданим в іноземній валюті. 84, 94
загрузка...