Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Поняття і джерела кримінального права України. Кримінальна відповідальність. Поняття злочину, склад злочину, види злочину. Обставини, що включають злочинність діяння. Співучасть у злочині. Поняття і вид покарань. Призначення покарання. Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Види злочинів.

Самостійна робота по темі 8. „Кримінальне право” ( 2 год. ):

1. Звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя та порядку управління,

злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів.

3. Обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання.

Практична робота №5 „ Кримінальна відповідальність” (2год.)

загрузка...