Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Критерії оцінки знань студентів

Метою комплексної контрольної роботи з дисципліни „ Технологія галузі” є перевірка знань студентів по всьому вивченому курсу. Завдання, розроблені для контрольної роботи, охоплюють весь матеріал, що викладався студентам протягом усього навчального періоду з даного предмету.

Оцінка „відмінно” оцінюються глибокі знання вивченого курсу, продемонстровані студентом, основою яких є знання, отримані на лекційних та практичних заняттях та в результаті ознайомлення з додатковою літературою з даної дисципліни, яка була названа викладачем. Оцінка „відмінно” ставиться при наявності у студента 80 – 95% знань по вивченому курсу.

Оцінкою „добре” оцінюються достатні знання вивченого курсу, продемонстровані студентом, основою яких є завдання, отримані на лекційних та практичних заняттях. Студент може використовувати додаткову літературу з даної дисципліни у невеликих обсягах з метою поповнення лише окремих галузей знань по відповідних темах курсу. Оцінка „добре” ставиться при наявності у студента 50-75% знань по вивченій дисципліні.

Оцінкою „задовільно” оцінюються неповні знання вивченого курсу, продемонстровані студентом, основою яких є знання, отримані на лекційних та практичних заняттях. Студент може не використовувати додаткову літературу з даного предмету. Оцінка „задовільно” ставиться при наявності у студента 30-45% знань по вивченому курсу.

Оцінкою „незадовільно” оцінюються незначні знання вивченого курсу, продемонстровані студентом. Студент не використовує додаткову літературу з дисципліни і має погані знання дисципліни, отримані в результаті відвідування аудиторних занять. Оцінка „незадовільно” ставиться при наявності у студента 10-25% знань по вивченому курсу.

загрузка...