Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Література

 1. Про власність: Закон України від 07.02.91.
 2. Про підприємництво: Закон України від 07.02.91.
 3. Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 22.06.93.
 4. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91.
 1. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91.
 2. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93.
 1. Про оренду майна державних підприємств і організацій: Заков України від 10.04.92.
 2. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.91
 3. Єдині тарифні умови оплати праці: Декрет Кабінету Міністрів України від 02.02.93.
 4. Про оплату праці: Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.92.
 5. Про додаткове регулювання орендних відносин: Декрет Кабінету Міністрів України від 15.12.92.
 6. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ Президента України від 06.06.2000 № 767-2000.
 7. Установчі документи по створенню приватних сільськогоспо­дарських підприємств з орендними відносинами та акціонерних товариств. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000.
 8. Установчі документи щодо створення та діяльності сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів. -НМЦ, 1999.
 9. Матеріали щодо Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 03.12.99 № 1529-99. -Навчально-методичний центр, 2000.
 10. Рекомендації з паювання зерна недержавних сільськогосподар­ських підприємств при їх реструктуризації та виділення майна в натурі їх членам у рахунок майнових паїв. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1999.
 11. Рекомендації щодо створення обслуговуючих кооперативів у сільській місцевості      (агрозооветеринарно-маркетинговкх    служб).К.: Аграрна освіта, 2000.
 12. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва /За ред. П.Т. Саблука. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1999.
 13. Гнатенко Н.В. Організація біржової торгівлі. – НМЦ, 1998.
 14. Зрібняк Л .Я. Організація і планування виробництва на сільсько­господарських підприємствах. – К.: Урожай, 1999.
 15. Малік М.І.Сільськогосподарська кооперація, суть та проблеми розвитку. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000.
 16. Молоцький М.Я. Денисенко О.І. Настільна книга сільського господаря (фермера). – К.: Урожай.
 17. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві КННУ, 1999.
 18. Саблук П.Т. Аграрна реформа: стан і напрями розвитку. – К.:     Інститут аграрної економіки УААН, 2000.
 19. Саблук   П.Т. та ін. Розвиток   форм   господарювання   на  селі К.: Урожай, 1993
 20. Соловйов М.Ф. Організація виробництва на сільськогосподар-
  ських підприємствах: Практикум. -К., 1995.
 21. Збірка брошур з організації сільськогосподарських обслуговую­чих кооперативів:
 22. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив;
 23. Як створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив;
 24. Роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у процесі реорганізації КСП;
 25. Внутрішні економічні взаємовідносини в сільськогосподарсь­кому обслуговуючому кооперативі;
 26. Управління сільськогосподарським обслуговуючим коопера­тивом;
 27. Взірцевий Статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу і як ним користуватися.
 28. ТАСІS Сприяння розвитку сільськогосподарських кооперати­вних організацій в Україні. – К., 1999-2000:
 29. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 382 с.
 30. Зіновчук В.В., Молдаван Л.В., Моссаковський В.Б. та ін. Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: Навч. посібник / За ред: В.В. Зіновчука. – К.: Вища освіта, 2001. – 464 с: іл.
 31. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
 32. Азізов С.П., Канівський П.К., Скупий В.М. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. проф. С.П. Азізова. – К.: ІАЕ, 2001.-834 с.
 33. Аврамчук О.А., Балан О.Д., Вітвицький В.В., Лузан Ю.Я., Павленко В.В., Шкільов О.В. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві.- К.: Центр Агропромпраця, 2000. – 464 с.
 34. Дробот В.І., Мартьянов В.П., Соловйов М.Ф., Токар А.В., Шиян В.Й. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: Навч. посібник. – К.: Мета, 2003. – 336 с: іл.
 35. Батіг А.І. та ін. Планування та організація діяльності аграрного підприємства: Навчальний посібник. – К.: Аграрна освіта, 2003.
загрузка...