Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Маркетингова логістика

Маркетингова логістика – це діяльність по плануванню, вико­нанню і контролю фізичного переміщення матеріалів, готових виробів і стосовної їх інформації від місця їхнього виробництва до місця їхнього споживання з метою задоволення потреб споживачів і одер­жання прибутку. Цей процес має на увазі доставку потрібного това­ру потрібному споживачеві в потрібне місце у потрібний час.

Тому метою логістичиої системи є забезпечення максимального рівня обслуговування з мінімальними витратами.

До основних функцій маркетингової логістики відноситься:

–  обробка замовлень;

–  складування;

–  керування запасами;

–  транспортування.

Основними задачами маркетингової логістики є:

–    організація дослідження вимог і замовлень споживачів;

–    обґрунтування й організація інформаційного забезпечення мар­кетингової логістики;

–    техніко-економічне порівняння варіантів побудови власної си­стеми складування готових товарів або використання складів посередницьких фірм;

–    вибір ефективного варіанта транспорту для постачання товару споживачам;

–    порівняння і вибір оптимального шляху транспортування то­вару до споживачів;

–    створення постійного торговельного представництва фірми для забезпечення робіт зі збуту товару;

–    визначення обсягів запасів готової продукції па складах для оперативного обслуговування покупців;

–    встановлення оптимальних обсягів замовлень споживачів на усі види продукції фірми;

контроль і розробка заходів плану розподілу продукції.

Сучасна наука розрізняє кілька видів логістики:

закупівельна логістика (пов’язана із забезпеченням виробництва матеріалами)

виробнича логістика (спрямована на підвищення організованості та ефективності функціонування виробничого процесу)

збутова логістика ( забезпечує ефективну організацію розподілу виробленої продукції)

Учасниками логістичних операцій є:

–    підприємства-виробники

– підприємства гуртової та роздрібної торгівлі

–    комерційно-посередницькі організації

–    транспортні організації загального користування. Їх склади виконують різноманітні лінгвістичний продукт.

загрузка...