Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Маркетингові дослідження

ПЛАН

  1. Сутність маркетингових досліджень, основні методи їх проведення.
  2. Типи маркетингових досліджень та вимоги до них.
  3. Методи збору первинної та джерела вторинної    маркетингової інформації.
  4. Процес проведення маркетингового  дослідження
  5. Дослідження поведінки споживачів, конкурентів. Маркетингові стратегії конкуренції.
  6. Сегментування ринку та позиціонування товару.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Андрусенко Г. О. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 178 с., с.16-24.

Белявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг. Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 238 с. 45-57.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384 с. 53-98.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк.1994. – 327 с.:іл. , с. 43-64.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 38-80.

Завадський Й. С. Менеджмент: – У 3 т. – Т. 1. -3-вид., доп – К.: Вид-во Європ. У-ту., -2—1. – 542 с. с.190-197, 208-315.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 73-101.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, 7-16.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, .вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с. 39-59.

Під ред.. д,е.н. Крамаренка В.І, д.е.н.Холода Б. І. Маркетинг: навчальний посібник.-.Київ: ЦУЛ 2003., 258 с.36-81.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 180-200

загрузка...