Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Мета і завдання дисципліни “ Статистика”

1.1. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців

На сучасному етапі розвитку аграрного сектора України важливого значення набуває підвищення рівня теоретичної і практичної підготовки майбутніх спеціалістів, зокрема опанування ними професійних знань і практичних навичок з методики і форм, видів і способів проведення статистичного спостереження сільськогосподарського виробництва, розробки та аналізу статистичних даних з урахуванням особливостей даної галузі народного господарства та сьогоднішнього стану її розвитку.

Статистика відноситься до циклу загально-економічних дисциплін.

Вивченню курсу статистики  передує вивчення філософії, вищої математики, економічної теорії.

Статистика вивчається перед економетрією, економічним аналізом, бухгалтерським  обліком.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

– розуміння завдань, які поставлені перед статистичною службою України в умовах трансформації ринкових відносин;

– засвоєння теоретичних положень та опанування  практичних навичок  щодо застосування статистичних методів аналізу масових соціально-економічних явищ та процесів;

– забезпечення здатності студентів після вивчення курсу статистики успішно оволодівати знаннями зі спеціальних дисциплін згідно навчального плану.

1.3. Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни

За підсумками вивчення статистики студенти повинні:

– знати організацію державної статистики України, систему статистичних показників, методи збирання, обробки та аналізу статистичних даних;

– володіти методами обчислення статистичних показників та обробки і аналізу статистичних даних;

– вміти застосувати статистичні показники і методи аналізу стану та розвитку явищ і процесів суспільного життя.

1.4. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення

статистики

1. Вища математика

1.5. Перелік дисциплін, вивченню яких повинна передувати

статистика

1.Економічна теорія.

загрузка...