Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Методи непрямого ціноутворення.

а) кредитна політика.

Якщо передача грошей не відбувається одночасно з передачею товару, то має місце кредитування. Порядок оплати при кредитуванні може бути наступним:

–     попередня оплата;

–     оплата після одержання товару.

Виділяються три основних способи оплати при кредитуванні:

–     оплата по відкритому рахунку;

–     за векселем;

–     акредитивові.

Одним з видів оплати по кредитах може виступати бартер.

Кредити, з одного боку, підтримують укладання угод, з іншого боку – залучають додаткові замовлення.

б) політика кондицій включає метод призначення ціни з двох скла­дових і агрегатний метод ціноутворення.

Метод призначення ціни з двох складових припускає встановлен­ня ціни, що включає дві складові частини – фіксовану і змінну.

Фіксована плата, як правило, низька, а основний доход прино­сять додаткові послуги.

Агрегатний метод ціноутворення припускає, що ціна визначаєть­ся підсумовуванням цін на окремі конструктивні елементи товару. Даний метод застосовуваний у випадках:

по-перше, по товарах, що складаються зі сполучень окремих ви­робів (продовольчі набори, меблеві гарнітури, столові сервізи);

по-друге, по товарах, що складаються з окремих елементів, вузлів, деталей.

Ціну використовують як адаптивний механізм, застосовуючи поправки на умови платежів.

– отримання авансу

– знижка за прискорення платежів та розрахунки готівкою

в) політика знижок.

–  знижки на великий обсяг закупівлі товарів по сумі (у вартісно­му вираженні). Ці знижки стимулюють придбання товару у великій кількості, що веде до економії витрат на зберіганні і транспортуванні; прискорює швидкість обороту капіталу фірми-виробника, що дає їй змогу отримати додаткові прибутки.

–   «бонусні знижки» надаються постійним покупцям, якщо вони за певний період придбали зумовлену кількість товару.

–   знижки за розрахунок за укладеним контрактом купівлі-прода­
жу готівкою (знижка «сконто»). У міжнародній практиці вона
пропонується покупцеві в розмірі 2-3% від суми угоди (у на­
ших умовах при дефіциті готівки – 5-10%); ці знижки допомагають поліпшити стан ліквідності продавця.

–   сезонні знижки надаються покупцям, які здійснюють поза сезонні покупки товарів чи послуг. Ці знижки дають можливість виробникові чи продавцеві підтримувати стабільний рівень виробництва і збуту протягом року.

–   спеціальні знижки (знижки особливим покупцям):

–     постійним покупцям (у межах 5-10%);

–     привілейованим покупцям;

–  закриті знижки – по товарах, які потребують ліцензування при вивозі за межі даної території, якщо вони придбані покупцем, що знаходиться в межах цієї території;

–  експортні знижки – надаються іноземним покупцям понад зни­жок на внутрішньому ринку.

Крім знижок, продавці можуть пропонувати покупцям зарахування. Найчастіше це товарообмінне зарахування – зниження ціни нового товару за умови здачі аналогічного старого. Прийом застосовують в торгівлі автомобілями, телевізорами та іншими товарами довготермінового користування.

Постійна адаптація ціни до змінюваних умов ринкового середовища є важливим чинником комерційного успіху підприємства.

загрузка...