Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ”

Вступ

Самостійна робота студентів  регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 року.

Мета самостійної роботи студентів:

  • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності;
  • формування потреби безперервного самостійного поповнення знань;
  • поглиблення вивчення дисципліни;
  • самостійна робота як результат морально-вольових зусиль особистості.

Завдання самостійної роботи студентів:

  • навчити студентів самостійно працювати з літературою;
  • творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;
  • привити навички щоденної роботи в одержанні та узагальненні знань.

Методична мета

Формувати у студентів потребу безперервного самостійного поповнення знань, розвивати творчі здібності та активізувати розумову діяльність для сформування та вивчення основ сучасних технологій виробництва основних видів с/г продукції.

Навчити студентів самостійно працювати з літературою, творчо сприймати навчальний матеріал.

Програма самостійної роботи з дисципліни „Технологія галузі”

Назва теми програми Питання теми для самостійного вивчення Опорні знання Знання і навички, якими необхідно оволодіти Вид навчального завдання для самостійної

роботи

Форма контролю
1 2 3 4 5 6

2

Грунти та їх родючість

1.Суть процесу та фактори грунтотворення.

2.Охорона грунтів від ерозії і забруднення.

3.Використання органічних добрив та роль гумусу в родючості грунту.

Поняття про грунт та його родючість, склад та структура грунту, режими грунту їх класифікація Студенти повинні знати: процеси та фактори грунтотворення. Поняття про ерозію грунту і шкода від неї, види ерозії та особливості їх прояву

Вивчення питань теми і написання конспекту

Тестова перевірка знань студентів

3

Зональні системи землеробства та сівозміни

1.Система землеробства Полісся та Степу.

2.Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства.

3.Сівозміни фермерських господарств.

Поняття системи землеробства, визначення сівозміни, впровадження і освоєння сівозмін, в чому полягає цінність сівозмін. Структуру посівних площ і систему сівозмін з урахуванням зональності систем землеробства.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Тестова перевірка знань студентів

5

Добрива та їх застосування

1.Особливості удобрення культур в сівозміні.

2.Особливості внесення добрив на забруднених територіях радіонуклідами.

Роль добрив, їх економічна ефективність

Класифікація добрив.

Строки та способи внесення добрив на забруднених територіях, методи внесення добрив враховуючи попередників с/г культ. Вивчення питань теми і написання конспекту Письмове фронтальне опитування студентів

7

Насіння і сівба

1.Закон України „Про насіння”.

2.Агротехнічні вимоги до посівних і садильних машин.

3.Посівні якості насіння і врожайність.

Поняття про сорт його значення. Способи і строки сівби, норми висіву та глибина загортання. Державні стандарти якості с/г культур. Основні показники якості насінного матеріалу.

Написання реферату

Заслуховування і обговорення рефератів

8

Принципи програмування врожаю с/г культур 1.Методи програмування врожайності.

2.Програмування врожайності при інтенсивних технологіях вирощування с/г культур.

Значення та етапи процесу програмування Основні принципи програмування Методи програмування врожайності. Вивчення питань теми і написання конспекту Письмове фронтальне опитування студентів

9

Прогресивні технології вирощування с/г культур

1.Технологія вирощування озимого жита, озимого та ярого ячменю, зернобобових культур, соняшнику, картоплі. Господарське значення, біологічні особливості, технологія вирощування, попередники

основних с/г культур (озимої пшениці, кукурудзи, буряків).

Значення, біологічні особливості, місце в сівозміні, система удобрення, обробіток грунту, сівба, догляд за посівами, збирання і зберігання наведених культур.

Написання реферату

Заслуховування і обговорення рефератів

11

Основи овочівництва

1.Прогресивні технології вирощування овочевих культур (капуста, огірки, помідори, морква). Значення овочів, класифікація овочевих культур, їх загальна характерист.. Сорти овочевих культур Значення, біологічні особливості, місце в сівозміні, система удобрення, обробіток грунту, сівба, догляд за культурами.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Тестова перевірка знань студентів

12

Основи плодівництва

1.Догляд за плодоносним, молодим садом та ягідниками.

2.Особливості вирощування ягідних культур.

Класифіка –

ція плодово-ягідних культур, сорти, закладання саду, збирання та зберігання врожаю.

Технологія догляду за молодим садом та ягідниками.

Написання реферату

Заслуховування і обговорення рефератів

13

Основи розведення с/г тварин

1.Добір та підбір тварин, їх значення.

2.Організація племінної роботи в скотарстві. Статева зрілість, вік першого парування.

Методи розведення с/г тварин. Особливості росту і розвитку та методи їх обліку. Бонітування тварин. Значення добору та підбору тварин. Статева та господарська зрілість,

способи

мічення тварин.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Письмове фронтальне опитування студентів

14 Основи годівлі с/г тварин та оцінка поживності кормів 1.Типи годівлі різних видів тварин.

2.Облік заготівлі і використання кормів.

Значення повноцінної годівлі, оцінка кормів за поживністю, класифікація кормів, нормування годівлі. Типи годівлі, структура раціону. Методи обліку та заготівлі кормів.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Тестова перевірка знань студентів

16

Технологія виробництва молока

1.Особливості технології виробництва молока при нормованій годівлі.

2.Харчова та біологічна цінність молока.

Способи та системи утримання ВРХ, годівля, технологія машинного доїння, первинна обробка мол. Особливості нормування годівлі для корів в різному фізіологічному стані.

Вимоги до якості коров’ячого молока.

Написання реферату

Заслуховування і обговорення рефератів

17

Технологія виробництва яловичини

1.Формування технологічних груп у приміщеннях-цехах: телят молочного віку, дорощування та інтенсивної відгодівлі.

2.Відгодівля дорослої худоби.

Системи і способи утримання при відгодівлі, прижиттєві та після забійні показники м’ясної продуктив-ності. Технологія вирощування телят у молочний період, післямолочний та відгодівля. Типи відгодівлі дорослої худоби.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Тестова перевірка знань студентів

18

Технологія виробництва свинини

1.Виробництво свинини у спеціалізованих господарствах.

2.Основні нормативи відгодівлі і здавальної маси молодняку.

Породи свиней, племінна робота у свинарстві. Особливості годівлі і утримання маточного поголів’я  та вирощування  молодняку. Потокове виробництво свинини, технологіч-

ний процес виробництва свинини у спец. госп. Реалізація свиней її особливості.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Тестова перевірка знань студентів

19

Технологія виробництва продукції вівчарства

1.Технологія виробництва вовни і баранини.

2.Основні нормативи відтворення і продуктивності овець.

Породи овець, годівля та утримання, відтворення та вирощуван. молодняку Види вовни, типи елементарних волокон, м’ясна продуктивність. Технологія одержання продукції овець.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Тестова перевірка знань студентів

20

Технологія виробництва продукції птахівництва

1.Технологія виробництва м’яса качок, гусей, індиків.

2.Основні нормативи строків вирощування живої маси птиці.

Основні породи с/г птахів, відтворення і структура стада, утримання і годівля курей. Годівля, утримання, виробництво м’яса  качок, гусей, індиків. Строки вирощування.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Тестова перевірка знань студентів

21

Основи зоогігієни с/г тварин

1.Екологія в тваринництві.

2.Гігієна догляду за с/г тваринами.

3.Гігієна пасовищного і стійлово-табірного утримання.

Мікроклімат тварин.

приміщень, гігієнічні вимоги до кормів, води, видалення гною.

Догляд за шкірою, кінцівками, рогами. Організація моціону. Підготовка пасовищ, обладнання таборів.

Написання реферату

Заслуховування і обговорення рефератів

22

Енергетика та агротехнічні основи використання її в сільському господарстві.

1.Умови експлуатації, технічного обслуговування і зберігання техніки.

2.Порядок відпуску і обліку використання електроенергії.

Класифікація  тракторів і автомашин. Енергетичні засоби с/г. Принципи комплектування машинно-тракторних агрегатів. Особливості зберігання, обслуговування та експлуатації с/г техніки.

Облік електроенергії  та порядок відпуску.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Письмове фронтальне опитування студентів

23

Комплекс машин для вирощування і збирання зернових і зернобобових культур

1.Машини для хімічного захисту рослин.

2. Сівалки.

3.Особливості застосування технологічних комплексів при вирощуванні зернових культур за інтенсивними технологіями.

Марки машин та агрегатів для обробітку грунту, приготування, навантажен. та внесення добрив. Технологія збирання зернових культур Марки машин і агрегатів та особливості їх використання для хімічного захисту рослин. Сівалки їх будова та модифікації.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Письмове фронтальне опитування студентів

24

Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи і соняшнику

1.Особливості застосування технологічних комплексів при вирощуванні кукурудзи з елементами астраханської технології. Марки машин і агрегатів для обробітку грунту, використання пунктирних сівалок. Використан. зернозбир. комбайнів і пристроїв Марки машин і агрегатів для обробітку грунту, сівби та збирання врожаю при вирощуванні кукурудзи за астраханською технологією

Написання реферату

Заслуховування і обговорення рефератів

26

Машини для вирощування і збирання картоплі та овочів

1.Картоплесортувалки і картоплесортувальні пункти.

2.Технологічний комплекс машин за голландською технологією вирощування і збирання картоплі.

Марки машин і агрегатів для обробітку грунту, хар-ка  картоплесаджалок і картоплекопа-чів. Машини для вирощування овочів Особливості роботи на картоплесортувал-ках і картоплесортуваль-них пунктах. Марки машин і агрегатів при вирощуванні картоплі за голландською технологією.

Написання реферату

Заслуховування і обговорення рефератів

29

Механізація і автоматизація виробничих процесів у тваринництві

1.Механізація виробничих процесів у вівчарстві.

2.Система типового обладнання і механізмів із автоматизації виробничих процесів на птахофабриках.

Особливості механізації водопостачань-ня, водонапування приготуван-

ня і роздача кормів, прибирання гною, доїння і первинна обробка молока при утриманні ВРХ і свиней.

Особливості механізації водопостачання, водонапування, приготування і роздача кормів, прибирання гною, та інші технологічні процеси при утриманні овець і с/г птиці.

Вивчення питань теми і написання конспекту

Тестова перевірка знань студентів

загрузка...