Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Методичні рекомендації для підготовки та написання реферату з курсу “Основи екології”

Написання реферату дає студентам можливість більш глибоко вивчити курс. Студенти набувають навичок самостійної роботи з літературою, законодавчими документами, інструктивним матеріалом, практичними матеріалами промислових підприємств, харчових заводів і фабрик, торговельних підприємств, вмінь систематизувати матеріали і викладати його в письмовій формі, робити висновки і пропозиції.

Тема реферату охоплює матеріал програми з дисципліни і дає можливість виявити як студент аналізує екологічну ситуацію регіону, області, району, її наслідки і можливі варіанти рішення.

Засвоївши матеріал з дисципліни, студент допускається до здачі рубіжного контролю.

Головні вимоги до змісту реферату – це наявність теоретичної основи, використання сучасного законодавчого та інструктивного матеріалу, творчий підхід щодо підбору та викладання матеріалу. Обов’язковим елементом є наявність практичного матеріалу (дані щодо забруднення міст, районів, регіонів, товарів, продуктів, сировини, норми відповідності, дотримання норм, заходи поліпшення (очищення, технологій виробництва, використання), контроль за використанням і ГДК та ін.).

Реферат включає: титульний аркуш, план, список використаної літератури, посилання на нього по тексту. Обсяг реферату повинен складати 10 сторінок друкованого тексту.

Матеріали рефератів можуть бути використані для написання курсових і дипломних робіт, а також доповідей на студентських наукових конференціях.

Теми рефератів з предмету “Основи екології”

 1. Сучасні екологічні проблеми (міста, району, області, регіону України (1.1. – 1.26).
 2. Екологічний стан навколишнього середовища (міста, району, області, регіону України) (2.1 – 2.26).
 3. Основні джерела забруднення (міста, району, області, регіону України).
 4. Характеристика забруднень по промислових об’єктах (міста, району, області, регіону України) (4.1 – 4.26).
 5. Вплив антропогенного забруднення на навколишнє середовище (міста, району, області, регіону України) (5.1 – 5.26).
 6. Джерела забруднення та шляхи їх зниження.
 7. Проблема постачання населенню України доброякісної питної води і шляхи її вирішення.
 8. Роль і структура природоохоронних органів України.
 9. Форми і напрямки діяльності України в галузі міжнародного співробітництва з питань охорони навколишнього середовища.
 10. Джерела, види і маштаби забруднення навколишнього середовища.
 11. Особливості негативного впливу на навколишнє середовище транспорту (автомобільного, повітряного, космічного, водного).
 12. Маштаби промислового забруднення навколишнього середовища та методи послаблення їх дії.
 13. Енергетичне забруднення навколишнього середовища.
 14. Захист навколишнього середовища від існуючого опромінення.
 15. Боротьба з акустичним забрудненням у містах.
 16. Вплив електромагнітних випромінювань на навколишнє середовище.
 17. Безвідходна технологія – основний шлях охорони навколишнього середовища.
 18. Територіально – промислові комплекси – зразок замкнутого безвідходного виробництва.
 19. Оцінка збитків від забруднення навколишнього середовища.
 20. Захист навколишнього середовища від шуму, інфразвуку та вібрації.
 21. Способи і методи очистки стічних вод.
 22. Способи і методи очистки повітря.
 23. Утилізація і ліквідація осаду стічних вод.
 24. Перспективні методи переробки твердих відходів.
 25. Організація контролю за станом навколишнього середовища.
 26. Юридична відповідальність за екологічне правопорушення.
загрузка...