Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Основи теорії держави і права (2 год. )

 1. Громадянське суспільство і правова держава.
 2. Поняття законності.
 3. Система галузей законодавства і права.

Основна література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
 2. Негодченко О.В. Основи правознавства,- К.: Центр навч. літ., 2005 р.
 3. Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р. – с. 6 – 176.
 4. Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.- с.19-62.
 5. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003– с. 7 – 29

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема 1. Основи теорії держави і права (2 год. )

 1. Вивчити розділ підручника « Основи правознавства » НМЦ, 2005 р.
 2. Підготуватись до семінарського заняття.

Основна література:

1.Конституція України від 28 червня 1996 р.

2.Негодченко О.В. Основи правознавства,- К.: Центр навч. літ., 2005 р.

3.Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р. – с. 6 – 176.

4.Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.- с.19-62.

5.Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003– с. 7 – 29

Додаткова література:

1.Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.

2.Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема 1. Основи теорії держави і права (2 год. )

Питання семінарського заняття:

1. Передумови виникнення держави і права.

2. Теорії виникнення держави.

3.Поняття держави, її ознаки, функції, історичні типи.

4. Право – особливий вид соціальних норм.

5. Поняття, ознаки, функції права.

6. Джерела та система права.

7. Систематизація законодавства.

8. Поняття і види юридичної відповідальності.

Основна література:

1.Конституція України від 28 червня 1996 р.

2.Негодченко О.В. Основи правознавства,- К.: Центр навч. літ., 2005 р.

3.Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р. – с. 6 – 176.

4.Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.- с.19-62.

5.Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003– с. 7 – 29

Додаткова література:

1.Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.

2.Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема №2.1.  Характеристика загальних засад конституційного права України (5 год.)

Вивчити відповідний розділ підручника, звернути увагу на такі питання:

1. Конституційні гарантії захисту прав і свобод.

2. Конституційні обов’язки.

3. Закон України „ Про свободу та релігійні організації ”.

4. Набуття та припинення громадянства України.

5. Виборче право та виборча система.

Основна література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
 2. Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.
 3. Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с – 180 –  228.
 4. Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.
 5. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.-с. 51- 70.

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема №2.2. Система та повноваження державних органів за Конституцією України (4 год.)

Вивчити конспект, звернути увагу на такі питання:

1. Склад, повноваження, законотворчий процес Верховної Ради України.

2. Припинення повноважень Президента України.

3. Порядок організації роботи Адміністрації Президента.

4.Основні напрями діяльності органів державної і виконавчої влади.

5. Функції Конституційного суду та судів загальної юрисдикції.

Основна література:

1.Конституція України від 28 червня 1996 р.

2.Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.

3.Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с – 180 –  228.

4.Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.

5.Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.-с. 76 – 94.

Додаткова література:

1.Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.

2.Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Теми 2.1, 2.2. Конституційне право (2 год.)

Питання семінарського заняття:

1. Конституційне право – провідна галузь права України.

2. Конституція України, як основний закон держави.

3. Конституційно – правовий статус людини і громадянина в Україні.

4. Основні поняття громадянства України.

5. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні.

6. Президент України – глава держави.

 1. Кабінет Міністрів України та місцеве самоврядування в Україні.
 2. Виборче право України.

Основна література:

1.Конституція України від 28 червня 1996 р.

2.Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.

3.Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с – 180 –  228.

4.Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.

5.Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.-с. 76 – 94.

Додаткова література:

1.Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.

2.Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема № 3. Адміністративне право України. ( 2 год.)

 1. Класифікація державних службовців. ( скласти таблицю)
 2. Адміністративні правопорушення в області торгівлі, сфері послуг.
 3. Форми і методи державного управління.
 4. Поняття і класифікація актів державного управління.

Основна література:

1.   Конституція України.

2.   Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. ( зі змінами та доповненнями ).

 1. Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.
 2. Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с.573 – 602.
 3. Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.
 4. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.- с. 222 – 230.

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.


Тема № 4.1. Поняття цивільного права. Сімейне право.

(4 год.)

1. Поняття, ознаки, види юридичних осіб.

2. Створення, реорганізація і ліквідація юридичної особи.

3. Види житлового фонду. Порядок надання житла.

Основна література:

 1. Конституція України.
 2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р.- К.: Атіка, 2003.- 217 с.
 3. Негодченко О. В. Основи правознавства, 2005 р.
 4. Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с. 431- 489, 525 – 549.
 5. Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.
 6. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.-с. 124 – 164.

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема № 4.2. Загальні поняття про зобов’язання, правочини та договори. ( 2 год. )

1.Забезпечення  та виконання зобов’язань.

2. Поняття та строки позовної давності.

3. Усиновлення.

Основна література:

 1. Конституція України.
 2. Цивільний кодекс від 16 січня 2003 р.
 3. Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.
 4. Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р. – с. 431 – 489
 5. Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.
 6. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема № 5.1. Поняття трудового права. Трудові права громадян. ( 2 год. )

Опрацювати тему за допомогою КЗпП, звернути увагу на питання:

 1. Оплата праці.
 2. Тарифні сітки, ставки.
 3. Мінімальна заробітна плата.
 4. Строки виплати заробітної плати.

Основна література:

 1. Конституція України.
 2. Кодекс законів про працю України ( станом на 1 січня 2004 р. ).- Х.: Одисей, 2004.-217 с.
 3. Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.
 4. Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с. 323 – 382.
 5. Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.
 6. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.-с. 94 – 124.

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема № 5. 2. Робочий час, час відпочинку. ( 2 год. )

1.Поняття додаткової відпустки.

2. Відпустка без збереження заробітної плати.

3. Підприємницька діяльність.

4. Діяльність малих і спільних підприємств.

Основна література:

1. Конституція України.

 1. Кодекс законів про працю України ( станом на 1 січня 2004 р. ).- Х.: Одисей, 2004.-217 с.

3.Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.

 1. Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с. 323 – 382.
 2. Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.
 3. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.-с. 94 – 124.

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема № 5. 3.Трудові спори. Право соціального захисту( 2 год. )

1. Відповідальність за порушення правил охорони праці.

2. Нормування праці.

3. Гарантії та компенсації.

Основна література:

Конституція України.

Кодекс законів про працю України ( станом на 1 січня 2004 р. ).- Х.: Одисей, 2004.-217 с.

Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.

Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с. 323 – 382.

Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.

Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.-с. 94 – 124.

Додаткова література:

Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.

Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема № 6. Фінансове право України. ( 2 год. )

 1. Законодавство України „ Про банки і банківську діяльність ”.
 2. Поняття та значення Державного бюджету для держави.

3.  Класифікація податків.

Основна література:

 1. Конституція України.
 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001р.// ОВУ.- 2001 р.- № 29.-с.1291.
 3. Дмитренко Е. С. Фінансове право України.-К.: Атіка, 2004.-216 с.
 4. Зюнькін А. Г. Фінансове право.- К.: МАУП,2003.- 160 с.
 5. Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.
 6. Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с. 607 – 645.
 7. Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.- с.19-62.
 8. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.- с.255 – 275.

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема № 7. Аграрне, земельне та екологічне право.

( 4 год. )

1.Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

2. Правовий режим земель несільськогосподарського призначення.

3.Екологічні права та обов’язки громадян.

Основна література:

1.Конституція України.

2.Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.

3.Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с. 382 – 403, 403 – 431.

4.Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.

5.Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.- с.286 – 316 .

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема № 8. Кримінальне право ( 2 год. ).

1. Звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя та порядку управління,

злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів.

3. Обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання.

Основна література:

 1. Конституція України.
 2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р.// ВВРУ.- 2001.- № 25 – 26.-131 с.
 3. Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.
 4. Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с. 645 – 679.
 5. Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.
 6. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.- с. 230 – 255.

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.

Тема № 9. Судовий захист прав громадян і організацій. Нотаріат. Адвокатура. Міліція.

( 2 год. ).

 1. Завдання та функції міліції.
 2. Ознайомитись із ЗУ «Про нотаріат», «Про адвокатуру».

Основна література:

Конституція України.

Негодченко О.В. Основи правознавства, 2005 р.

Правознавство / За ред.  В.В. Копейчикова, 2006 р.- с. 679 – 737.

Правознавство / За ред. Т. В. Варфоломеєва. – К.: Знання – Прес, 2001.

Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства – К.: Каравела, 2003.- с. 350 – 380.

Додаткова література:

 1. Правознавство. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2003.- 288 с.
 2. Основи права / За ред І. П. Гнатенка, 2004 р.
загрузка...