Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи

Загальні положення

Метою самостійної роботи  студентів є скорочення перевантажень аудиторними заняттями та забезпечення розвитку здібностей, активізація розумової діяльності, а також навчити студентів самостійно працювати над учбовою літературою.

Організація самостійної роботи студентів

Відповідно відведених годин на самостійне вивчення складається програма самостійної

роботи студентів з дисципліни, в якій визначаються теми та питання, що виносяться на самостійне вивчення, кількість годин, знання і навички, якими необхідно володіти, вид навчального завдання, форми контролю та література.

Організація контрольних заходів самостійної роботи студентів

Виконання завдань самостійної роботи студентів контролюється наступними заходами:

1.  Виконання окремих практичних завдань;

  1. Написання рефератів, повідомлень;
    1. Контроль знань студентів з опрацьованих самостійно тем та питань при проведенні семінарських занять по інших темах.

Вимоги до оформлення рефератів

При оформленні реферативного дослідження слід дотримуватися наступних вимог:

- На титульному аркуші вказується назва учбового закладу, вид роботи, назва предмета, тема дослідження, окремо – № групи, прізвище, ім’я та по батькові студента, прізвище та ініціали викладача, місце розташування учбового закладу та рік написання роботи;

- На першій сторінці дається план викладення матеріалу з відокремленням вступної частини, висновків, списку використаної літератури;

- Характеристика окремих питань починається з нової сторінки, наприкінці наводиться висновок;

- Обсяг реферату складає не менше 10 сторінок;

- Наприкінці обов’язково наводиться список використаної літератури, оформлений наступним чином:

  1. Єщенко В. О. Загальне землеробство – К.: Вища освіта, 2004-328с.
  2. Кравченко М.С., Злобін Ю. А., Царенко О. М. Землеробство. – К.: Либідь, 2002.-356с.
загрузка...