Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Кожна країна має свою власну систему бухгалтерського обліку. Але у зв’язку з глобалізацією економічних процесів та інформаційних технологій з’явилась необхідність мати єдину міжнародну систему обліку, щоб бухгалтерський облік став дійсно міжнародною мовою бізнесу. Таке завдання стоїть перед розробниками    Міжнародних    стандартів    бухгалтерського обліку.

Цю роботу здійснював Комітет з міжнародних стандартів бухгал­терського обліку (КМСБО), який засновано в 1973 р. У 2002 р. комітет перейменований у Раду з міжнародних стандартів бухгал­терського обліку. У 2004 р. до Ради входило 118 країн. Рада має за мету формулювати і публікувати стандарти бухгалтерського обліку, удосконалювати та гармонізувати норми і процедури бухгалтерсько­го обліку, пов’язані з підготовкою та поданням фінансової звітності. Рада розробила понад 40 Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО)(табл. 1.1).

МСБО містять основні принципи і підходи до ведення обліку. Деталізація зробила б неможливим використання їх у різних країнах. МСБО постійно переглядаються та уточнюються з ураху­ванням вимог світової економіки.

Кожний стандарт включає його мету, сферу застосування, ви­значення термінів, які використовуються, критерії застосування стандарту і способи розкриття інформації. Міжнародні стандарти застосовуються щодо несуттєвих статей.

Про використання міжнародних стандартів при складанні Авансових звітів вказують компанії Австрії, Бельгії, Болгарії, Іспанії, Данії, Естонії, Китаю, Кіпру, Хорватії, Гонконгу, Угор­ни, Кувейту, Нідерландів, Норвегії, Південної Африки, Німеччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Туреччини та інших країн.

МСВО мають рекомендаційний характер і є орієнтиром для гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і фінансової звітності у світі.

Розробка Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку сприяє зближенню різних систем обліку. У перспективі можливий перехід всіх країн на єдину систему бухгалтерського обліку. Але, на нашу думку, це відбудеться не скоро, очевидно, не раніше того періоду, коли всі країни світу погодяться використовувати єди­ну грошову одиницю, як, наприклад, у Європі застосовують євро.

загрузка...