Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Міжнародний маркетинг

ПЛАН

1. Товарна політика фірми, що займається ЗЕД.

2. Цінова політика фірми, що займається ЗЕД.

3. Проведення переговорів з іноземним партнером.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Белявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг. Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 238 с. 140-163.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384 с. 310-348.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк.1994. – 327 с.:іл. , с. 189-211.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 203-233.

Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2006. – 462 с. – (Вища освіта ХХІ століття)., с150-175.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 431-480.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики.Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, 49-53.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, .вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с.125-144

Під ред.. д,е.н. Крамаренка В.І, д.е.н.Холода Б. І. Маркетинг: навчальний посібник.-.Київ: ЦУЛ 2003., 258 с., с.228-240.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 256

загрузка...