Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Навчально-тематичний план дисципліни «МАРКЕТИНГ»

№ пп Змістовний модуль КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Лекції Практичні Всього
Модуль І. Зміст маркетингу і його соціально-економічна спрямованість
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 2 2
2. Система і характеристики сучасного маркетингу 2 2
3. Організація І контроль маркетингової діяльності підприємства 3 4 7
4. Маркетингові дослідження 3 4 7
Всього 12 8 20
Форма модульного контролю — тестування
Модуль II. Складові комплексу маркетингу
5. Маркетингова товарна політика 3 4 7
6. Планування нових товарів 3 3 6
7. Маркетингова цінова політика 2 3 5
8. Методи маркетингового ціноутворення 3 2 5
9. Маркетингова політика комунікацій 2 4 6
10. Комплекс маркетингових комунікацій 2 5
11. Маркетингова політика розподілу 2 4 6
12. Управління каналами розподілу 2 2 4
Всього 20 24 44
Форма модульного контролю — тестування
Всього 32 32 64
загрузка...