Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Необхідність створення фондів фінансових ресурсів та їх класифікація.

Фонди фінансових ресурсів – це один із методів перерозподілу національного доходу держави.

Метою їх створення є – забезпечення фінансування конкретних соціально-економічних програм, що виконуються державними органами управління.

Вони відображають грошові відносини з розподілу і перерозподіл вартості суспільного продукту та частини національного багатства, пов’язані з формуванням та використанням державних коштів для витрат розширеного виробництва, задоволення соціальних потреб, матеріального стимулювання щодо пенсійного, соціального захисту, розвитку науково-технічного потенціалу країни.

Фонди фінансових ресурсів є складовою частиною фінансів України, у значній мірі доповнюють державний бюджет і мають  цільове призначення, тому їх часто називають цільовими фондами.

Фонди можуть класифікуватись за різними ознаками.

За джерелами фінансування:

– бюджетні – входять до складу ДБУ, витрати здійснюються за рахунок бюджету;                            – позабюджетні – не включаються до бюджету, мають власні джерела формування.

За юридичним статусом: державні, підприємств, громадських організацій.

За періодом дії: постійні, тимчасові.

За територіальністю: міжнародні, регіональні, місцеві.

За економічним змістом: інвестиційні, науково-дослідницькі, військові, соціального захисту і  розвитку і т. д.

загрузка...