Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Необхідність та сутність фінансів

Головним призначенням фінансів – є сприяння через різноманітні фінансові інститути успішному соціально-економічному розвитку держави, забезпечення прав і свобод людини.

Оскільки основу сучасної соціально-ринкової економіки становить приватна власність в поєднанні з колективною, то головне призначення фінансів полягає в підтримці ініціативи ділової активності.

Фінанси як система економічних відносин об’єктивно поділяються на три види:

  1. Державні фінанси;
  2. Фінанси підприємств (фінанси первісних ланок економіки);
  3. Фінанси населення.

Вихідною крапкою слід вважати фінанси підприємств, оскільки за їх допомогою створюється національний продукт, що є джерелом формування фінансів держави та населення. Але при цьому центральне місце посідають фінанси держави.

Державні фінанси – це система економічних відносин безпосередньо пов»язанних їз створенням, розподілом, зосередженням та використанням доходів і грошових фондів в „руках” держави, які призначенні для забезпечення виконання властивих їй функцій.

Фінанси підприємств – система економічних відносин щодо формування, розподілу та використання грошових доходів і фондів, що забезпечують процес виробництва та відтворення в рамках підприємства.  Вони насамперед набувають форми основних і оборотних фондів або власного капіталу та прибутку.

Фінанси населення – це грошові фонди, які формуються з доходів громадян, отриманих на основі трудової, господарської або іншої діяльності, а також із спадщини.

Всі перераховані види фінансів тісно пов’язанні один з одним, саме з фінансів підприємств і населення надходять ресурси до державних фінансів (податки, платежі тощо) в свою чергу державні фінансові ресурси значною мірою повертаються населенню та підприємствам у вигляді фінансування соціальної програми (субсидії і інш.).

загрузка...