Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Нормативи продуктивності і здавальної маси на відгодівлі.

М’ясне скотарство в Україні розвивається як спеціалізована са­мостійна галузь тваринництва, основним завданням якої є вироб­ництво високоякісної яловичини. Найдоцільніша його організація в районах із значними масивами природних кормових угідь.

● Галузь м’ясного скотарства характеризується рядом особливос­тей. Так, для виробництва яловичини застосовують іншу техноло­гію з використанням м’ясних порід худоби:

– добре пристосованих до різних кліматичних умов;

– невибагливих до кормів;

– стійких проти захворювань;

– скороспілих;

– висо­кою оплатою корму продукцією;

– більшим виходом м’яса високої якості.

Тварини м’ясних порід краще нарощують м’ясо, особливо на тих ділянках тулуба, з яких одержують продукцію вищих сортів.

Організація мясного скотарства значно простіша і потребує менших затрат праці. Мясних корів не доять, а телят, не випоюють вручну. Телята мають вільний доступ до корів і самостійно ссуть молозиво, а потім і молоко із вим’я до 6 – 8-місячного віку. (Якщо на молочній фермі за телятницею закріплюють 30-50 телят молочного віку, то тут один скотар обслуговує до 100 корів з телятами і більше).

Враховуючи анатомо-фізіологічний розвиток тварин, весь процес виробничий поділяють на три періоди:

- молочний – тривалістю 60-120 днів;

після молочний – 60-120 днів;

–  період інтенсивного росту, який може тривати 4-8 міс і довше (власне відгодівля).

Сучасне виробництво яловичини ґрунтується на трьох системах вирощування і відгодівлі молодняку:

–                екстенсивна, при якій жива маса тварин у кінці відгодівлі становить 400 – 450 кг, вік 28-30 місяців, середньодобовий приріст 400-500 г;

–                помірно-інтенсивна, жива маса у кінці відгодівлі 400-450 кг, вік 16-18 місяців, середньодобовий приріст 700-800 г;

–                інтенсивна, жива маса в кінці відгодівлі 400-450 кг, вік 13-14 місяців, середньодобовий приріст більше 1000 г.

У виробництві застосовують 3 варіанти інтенсивних технологій виробництва яловичини:

повний цикл вирощування і відгодівлі молодняку до 15 – 18 місячного віку масою 420 – 450 кг;

неповний цикл дорощування й відгодівлі молодняку до 18-20місячного віку масою 430-500 кг;

заключна відгодівля молодняку і дорослих вибракуваних тварин.

При застосуванні інтенсивної технології з повним циклом виробництва з господарств-постачальників завозять молодняк віком 15-20 днів і живою масою 40-50 кг. У цеху телят утримують групами по 15-40 голів. Утримують до 15-18 місячного віку при досягненні живої маси 420 – 450 кг.

Годівля повинна забезпечити середньодобовий приріст 600-750 г. В цеху дорощування середньодобові прирости повинні бути не меншими за 800 г, витрати на 1 кг приросту 6 – 6,5 корм. од. В цей період не дають надмірну кількість кормів, бо це спричиняє ожиріння.

Заключна відгодівля є останнім етапом технології виробництва яловичини. Закінчується, коли вік тварини досягає  15-18 місяців, а маса тіла 420- 450 кг. Середньодобовий приріст 1000 г., витрати корму 9 – 10 кор. од.

Інтенсивна технологія передбачає :

  • потоковість;
  • ритмічність;
  • послідовність формування технологічних груп;
  • роздільно-цехова організація праці;
  • стандартизація продукції, що випускається;
  • використання споруд і обладнання;
  • високий рівень механізації і автоматизації виробництва.
загрузка...