Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік довгострокових кредитів банку

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та інши­ми залученими позиковими коштами в інших осіб, які не є поточним зобов’язанням, ведеться на рахунку 50 «Довгострокові позики».

Це пасивний рахунок. За кредитом його відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення коротко­строкових (відстрочених), за дебетом — погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроко­вими зобов’язаннями.

Рахунок 50 має шість субрахунків:

501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»;

502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»;

503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті»;

504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній ва­люті»;

505 «Інші довгострокові позики в національній валюті»;

506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті».

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит; на субрахунках 503, 504 – за кредит, термін погашення якого відстрочено; на субра­хунках 505, 506 – заборгованість щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків).

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та термінами погашен­ня кредиту (позик).

п/п

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Отримання довгострокових позик:

 • У касу
 • На поточний рахунок у національній валюті
 • На поточний рахунок в іноземній валюті

301

311

312

501

501

501

2. Видано аванс підряднику за виконані роботи за рахунок довгострокової позики 371 501
3. Оплачено рахунки постачальників за рахунок довгострокового кредиту 631 501
4. Переведено до складу поточної заборгованості частину суми довгострокового кредиту, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати балансу:

 • У національній валюті
 • У іноземній валюті

501

502

611

612

5. Нараховано відсотки за довгостроковими позиками 951 684
6. Погашено частину довгострокового кредиту:

 • У національній валюті
 • У іноземній валюті

611

612

311

312

7. Дотермінове погашення довгострокової позики:

 • У національній валюті
 • У іноземній валюті

501

502

311

312

8. Відображено суму відстроченого довгострокового кредиту (пролонговано кредит):

 • У національній валюті
 • У іноземній валюті

501

502

503

504

9. Переведено заборгованість зі складу поточної до складу довгострокової 601 501
загрузка...