Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік довгострокових зобов’язань з оренди

Орендна операція – це господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів або земні у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) під процент та на визначений строк.

Оперативна оренда – це господарська операція фізичної чи юридичної особи , що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення строку орендної угоди.

Фінансова оренда – господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних засобів з подальшою їх передачею у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів з обов’язковою подальшою передачею права власності на такі основні засоби орендарю.

Для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди призначений рахунок 53 „Довгострокові зобов’язання з оренди”

Рахунок 53 „Довгострокові зобов’язання з оренди” має такі субрахунки:

531 „Зобов’язання з фінансової оренди”

532 „Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів”

По кредиту рахунку 53 „Довгострокові зобов’язання з оренди” відображаються нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об’єкти довгострокової оренди, по дебеті – її погашення, переведення до короткострокових зобов’язань, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об’єктом орендованих необоротних активів.

Типові проводки по рахунку 53 „Довгострокові зобов’язання з оренди”

№ п/п Зміст господарських операцій Дебет Кредит
1 Отримано устаткування на умовах фінансової оренди 104 531
2 Відображена поточна частина зобов’язання з фінансової оренди 531 61
загрузка...