Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік доходу від участі в капіталі

На рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі» обліковують дохо­ди від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі. За кредитом рахунку відображається одержання доходу, за дебе­том – списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові ре­зультати ».

Рахунок 72 має три субрахунки:

721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»;

722 «Дохід від спільної діяльності»;

723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства».

По названих субрахунках обліковують збільшення частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання прибутків або зростання власного капіталу відповідних підприємств. Рахунок 72 кореспондує по дебету з кредитом рахун­ку 79 «Фінансові результати», а по кредиту з дебетом рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

№ п/п Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 Списано отриманий доход від участі у капіталі (від спільної діяльності) на фінансовий результат 72 792
2 Збільшено частку інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими (спільними, дочірніми) підприємствами або переоцінки необоротних активів та інвестицій 141 72
загрузка...