Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік інших довгострокових зобов’язань

Для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов’язання та облік яких не відображається на решті рахунків класу 5 „Довгострокові зобов’язання”, призначено рахунок 55 „Інші довгострокові зобов’язання”. Зокрема , на цьому рахунку відображаються відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов’язкових викладачів), фінансова допомога на зворотній основі тощо. Це рахунок пасивний, балансовий, основний, розрахунковий.

За кредитом рахунку 55 „Інші довгострокові зобов’язання” відображається збільшення довгострокових зобов’язань, за дебетом – їх погашення , переведення до короткострокових, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.

№ п/п Зміст господарських операцій Дт Кт
1 З каси погашено заборгованість кредиторам за іншими довгостроковими зобов’язаннями 55 30
2 З рахунків в банку погашено відстрочену заборгованість з податків , зборів (обов’язкових платежів) 55 31
3 Переведено інші довгострокові зобов’язання до складу поточних 55 61
4 Списано довгострокові зобов’язання по закінченню терміну позовної давності на доходи 55 746
5 Надійшла фінансова допомога на зворотній основі грошовими коштами 30,31 55
6 Погашено довгострокові позики за рахунок отриманої фінансової допомоги 50 55
7 Переоформлено короткострокові позики в інші довгострокові зобов’язання 60 55
8 Переведено поточну заборгованість перед постачальниками у склад довгострокової за домовленістю сторін. 63 55
9 Відповідно до законодавства відстрочено податкову заборгованість підприємства 64 55
10 Проведено відстрочення заборгованості за розрахунками з соціального страхування 65 55
11 Переведено кредиторську заборгованість перед іншими кредиторами у склад довгострокової за домовленістю сторін 685 55
загрузка...