Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік інших зобов’язань

Для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, облік яких не відображається на інших рахунках 5-го та 6-го класів, призначено рахунки 55 «Інші довгострокові зобов’язання» (для заборгованості, що не є поточною) та 68 «Розрахунки за іншими операціями» (для поточних зобов’язань). Це балансові, пасивні рахунки.

По кредиту рахунку 55 «Інші довгострокові зобов’язання» відображається збільшення довгострокових зобов’язань, по дебету – їх погашення, переведення до короткострокових, списання тощо. Аналітичний облік ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів. Реєстром синтетичного обліку є журнал №3.

82

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» має субрахунки:

  • 681 «Розрахунки за авансами одержаними» (за кредитом відображають одержані аванси під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої  оплати покуттями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і  виконані роботи, по дебету – списання авансів одержаних після поставки матеріальних цінностей, виконання робіт тощо.);

682 «Внутрішні розрахунки» (ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з дочірніми підприємствами. Дочірні підприємства – це самостійні підприємства, засновані на власності материнського підприємства – юридичної особи і діють на підставі власного статуту, який затверджується засновником.);

–     683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» (ведеться облік внутрішньогосподарських  розрахунків  з  виробничими одиницями і господарствами,  виділеними на окремий  баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати
працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків);

–     684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» (ведеться облік нарахованих відсотків за                                                                                                                                                                                                                        використання коштів (товарів, робіт, послуг), отриманих в кредит; використання майна,отриманого  в  користування  (орендні,  лізингові  операції);  іншими операціями.  По  кредиту показують нарахування відсотків, по дебету — їх сплату, списання тощо.);

–     685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (ведеться облік операцій, які не передбачені  для обліку на інших субрахунках рахунка 68 «Розрахунки за іншими операціями»).

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки. Реєстром синтетичного обліку є журнал №3.

Наприклад:

1)  надійшла поворотна фінансова допомога на поточний рахунок в банку: Д-тЗІ К-т55;

2)переведена до складу поточних зобов’язань довгострокова заборгованість: Д-т55 К-т61;

3)погашено заборгованість по довгострокових зобов’язаннях за рахунок грошових коштів: Д-т55,
61 К-т ЗІ.

4)одержано аванс від покупців під поставку матеріальних цінностей: Д-т ЗІ К-т681;

5)нараховано відсотки за облігаціями: Д-т952 «Інші фінансові витрати» К-т684.

загрузка...