Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік капітальних інвестицій

План.

Тема 1: «Облік довгострокових фінансових інвестицій»

  1. Поняття інвестицій та їх оцінка.

1.1. Економічний зміст та класифікація інвестицій.

1.2. Суть фінансових інвестицій

1.3. Первісна оцінка фінансових інвестицій

1.4. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

1.5. Оцінка  та  облік фінансових  інвестицій  за справедливою вартістю

1.6. Оцінка та облік фінансових інвестицій за амор­тизованою           собівартістю

1.7. Оцінка та облік фінансових інвестицій за мето­дом участі в капіталі

  1. Облік довгострокових  і поточних фінансових інвестицій рахунок 14, 35.
  2. П(С)БО 12 «Інвестиції».

Тема 2: «Облік капітальних інвестицій»

  1. Економічний зміст капітальних інвестицій їх види і завдання обліку.
  2. Облік будівництва при підрядному  і господарському способах проведення.

5.1Облік будівництва, яке виконують господарсь­ким способом

5.2. Облік будівництва, яке виконують підрядним способом

  1. Облік придбання і виготовлення основних засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів.

6.1. Облік придбання основних засобів

6.2. Облік витрат на придбання і поліпшення земель

6.3. Облік інших видів капітальних інвестицій.

6.4. Облік придбання (створення) нематеріальних активів.

  1. Облік формування основного стада.

загрузка...