Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік касових операцій

Синтетичний облік касових операцій ведуть на рахунку ЗО «Каса». Це активний грошовий рахунок, по дебету якого відоб­ражають надходження грошей у касу, а по кредиту — їх вибуття з каси (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

Кореспонденція рахунків по обліку касових операцій

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Надійшли гроші в касу від реалізації 30 «Каса» 70 «Доходи від реалізації»
Одержано гроші в касу з поточного рахунку 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках»
Повернено гроші в касу підзвітними 30 «Каса» 372 «Розра­хунки з підзвітними особами»
Оприбутковано надлишки грошей в касі, виявлені ревізією 30 «Каса» 74 «Інші доходи»
Видано з каси заробітну плату 66 «Розрахун­ки з оплати праці» 30 «Каса»
Видано з каси під звіт 372 «Розра­хунки з підзвітними особами» 30 «Каса»
Здано з каси на поточний рахунок 31«Рахунки в банках» 30 «Каса»
Списано за рахунок касира нестачу грошей у касі 375 «Розра­хунки за відшкодуван­ня завданих збитків» 30 «Каса»

Облік готівкових операцій в іноземній валюті ведуть в окремій касовій книзі. Операції записують в іноземній валюті та в гривня” за курсом Національного банку України.

загрузка...