Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік короткострокових (поточних) зобов’язань

План.

1.Поняття, оцінка та види поточних зобов’язань.

2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками рахунок 63.

3. Облік короткострокових позик рахунок 60.

4. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями рахунок 61, в національній та іноземній валюті.

5. Короткострокові векселі видані та їх облік рахунок 62.

6. Облік розрахунків з учасниками рахунок 67.

7. Облік розрахунків за податками і платежами в розрізі субрахунків рахунка 64.

8. Облік розрахунків за страхуванням рахунок 65 в розрізі субрахунків.

9. Розрахунки за іншими операціями рахунок 68.

10. Облік доходів майбутніх періодів рахунок 69.

загрузка...