Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік кредитів (позик)

Кредит - економічні відносини, шо виникають між кредитором і позичальником, з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку.

За строками користування кредити бувають:

1)     короткострокові – до 1 року;

2)  середньострокові — до 3 років;

3)  довгострокові – більше 3-х років;

4)  прострочений  –  кредит,   по  якому  закінчився  строк  повернення,   встановлений  в кредитному договорі між банком та позичальником, а позичені кошти при цьому не повернуті;

5)  відстрочений   –   кредит,   строк   повернення   по   якому   перенесено   на   прохання  позичальника на пізнішу дату. Відстрочка погашення кредиту оформлюється окремою  угодою до основного кредитного договору.

Кредитні взємовідносини здійснюються на підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальником в письмовій формі. Основними умовами банківського кредиту є: забезпеченість, поверненість, строковість, платність, цільове направлення і т.д..

Розмір процентних ставок і порядок їх сплати встановлюється банком і визначається в кредитному договорі. Умови договору можуть переглядатись та змінюватись тільки на основі взаємної згоди кредитора і позичальника.

Облік отриманих позик ведеться на рахунках 50 «Довгострокові позики» та 60 «Короткострокові позики». Це балансові, пасивні рахунки.

По кредиту 50 «Довгострокові позики» відображаються суми одержаних довгострокових позик,   а також   переведення   короткострокових   (відстрочених),    по   дебету   —   погашення заборгованості за   ними   та   переведення   до   поточної   заборгованості   за   довгостроковими зобов’язаннями. Рахунок 50 «Довгострокові позики» має такі субрахунки: 501 «Довгострокові кредити банків в національній валюті»;

  • 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»;
  • «Відстрочені довгострокові кредити в національній валюті»;
  • «Відстрочені довгострокові кредити в іноземній валюті»;
  • 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті»;
    506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті».

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з довгостроковими позиками, необхідно враховувати наступні правила:

  • суму відсотків за користування кредитом відображають по субрахунку 951 «Відсотки за кредити»;

77

  • частина довгострокового зобов’язання, яка підлягає погашенню в термін до 12 місяців, списується     на     рахунок     61     «Поточна     заборгованість     за     довгостроковими зобов’язаннями».

По кредиту рахунку 60 «Короткострокові позики» відображаються суми одержаних кредитів (позик), по дебету – суми їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик). Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки:

–         601 «Короткострокові кредити банків в національній валюті»;
602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

–         603 «Відстрочені короткострокові кредити в національній валюті»;

604«Відстрочені короткострокові кредити в іноземній валюті»;

605«Прострочені позики в національній валюті»;

606 «Прострочені позики в іноземній валюті».

Аналітичний облік позик ведуть за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та за строками їх погашення. Синтетичний облік при журнальній формі обліку ведуть в журналі №2.

Наприклад: 1)  Зарахована на поточний рахунок довгострокова позика: Д-тЗ 1 К-т50;

2)  Списана на поточну заборгованість частина довгострокового зобов’язання, що підлягає
погашенню в термін до 12 місяців      Д-т50 К-т61;

3)  Погашена поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями: Д-т61  К-тЗ 11;

4)  Перераховані відсотки за кредит: Д-т951  К-тЗ 1;

5)  Списані відсотки за кредит: Д-т792 К-т951;

6)  Зараховано   короткостроковий   банківський   кредит   на   спеціальний   позиковий   рахунок  підприємства:Д-т313 К-тбОІ

загрузка...