Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік надзвичайних доходів

На рахунку 75 «Надзвичайні доходи» обліковуються доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій. За кредитом рахунку 75 відображається визнана сума відшкодування, за дебетом – спи­сання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати» (табл. 13.4).

Рахунок 75 має два субрахунки:

751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»;

752 «Інші надзвичайні доходи».

По субрахунку 751 відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на по­передження втрат від надзвичайних подій. На субрахунку 752 відображається дохід від інших надзвичайних подій.

Облік надзвичайних доходів

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Одержано відшкоду­вання за збитки, поне­сені від надзвичайних подій 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики» 75 «Надзви­чайні доходи»
Списано на фінансові результати доходи від надзвичайних подій 75 «Надзвичайні доходи» 794 «Резуль­тат надзвичай­них подій»
загрузка...