Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік резервного капіталу

На рахунку 43 «Резервний капітал» обліковують наявність та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок не­розподіленого прибутку. Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямами використання. При ство­ренні резервного капіталу запис роблять по кредиту рахунку 43 і по дебету рахунків 42 «Додатковий капітал» або 44 «Нероз­поділені прибутки (непокриті збитки)» залежно від джерела ство­рення резервного капіталу.

Резервний капітал використовують на покриття допущених збитків, збільшення статутного капіталу тощо. Запис роблять по дебету рахунку 43 і по кредиту рахунків 40 «Статутний капітал» або 44.

загрузка...