Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік резерву сумнівних боргів

З метою відображення реальної суми поточної дебіторської забор­гованості створюється резерв сумнівних боргів. Його розмір визна­чається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації дебіторської заборгованості. Вона здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення зі встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Він ви­значається підприємством виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи та коефіцієнта сумнівності по них (табл. 3.1).

Резерв сумнівних боргів обліковують на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». По кредиту рахунку 38 відображають створен­ня резерву в кореспонденції з рахунком 94 «Інші витрати опе­раційної діяльності». В дебет рахунку 38 відносять списання без­надійної заборгованості за рахунок створеного резерву.

На бухгалтерських рахунках проводяться такі записи:

1) дебет рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» і кредит рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» – створено резерв сумнівних боргів;

2) дебет рахунків 38 (у межах створеного резерву сумнівних боргів) і 94 (на різницю між сумою безнадійної дебіторської забор­гованості і сумою, що списана за рахунок створеного резерву сумнівних боргів) і кредит рахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» або 37 «Розрахунки з різними дебіторами» -списано безнадійну дебіторську заборгованість.

Періодизація дебіторської заборгованості

Покупець Сума боргу по кількості прострочених днів оплати, грн.
1-30 31-60 61-90 Понад 30
1 10000
2 4000
3 3000
4 25000
5 8000
6
Разом 3000 18000 10000 25000
Процент неоплачених боргів, виходячи з аналізу минулих періодів 2 5 8 30
Розрахункова сума резерву 60 900 800 7500

сума списаної дебіторської заборгованості обліковується по дебету забалансового субрахунку 0 71 “Списана дебіторська заборгованість” протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового стано­ви ща боржника. Дебіторська заборгованість списується по кредиту субрахунку 071 після надходження суми в порядку відшкодування або у зв’язку із закінченням терміну обліку такої заборгованості, одночасними записами за дебетом рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» чи інших рахунків обліку активів і кредитом субра­хунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів».

загрузка...