Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків з бюджетом

Взаємовідносини підприємства з бюджетом виникають з приводу сплати до бюджету податків, зборів та інших платежів, що встановлені законодавством. Для \ загальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, призначено рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами». Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» балансовий, пасивний. По кредиту відображаються нараховані платежі до бюджету, по дебету – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо. Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» має субрахунки:

  • 641   «Розрахунки   за  податками»   (ведеться  облік   податків,   які   нараховуються  та
    сплачуються відповідно до чинного законодавства);

642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» (ведеться облік розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням». Наприклад: розрахунки з інноваційним фондом.);

  • 643 «Податкові зобов’язання» (ведеться облік суми податку на додану вартість, визнаної  виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають
    відвантаженню (виконанню));

644 «Податковий кредит» (ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов’язання. Підставою для одержання права на податковий кредит є податкова накладна, а у випадку імпортування товарів — митна декларація).

Аналітичний облік за податками й платежами ведеться за їх видами в відомості 3.6. (при журнальній формі обліку). Реєстром синтетичного обліку є журнал №3.

Підставою для відображення нарахованих податків в аналітичному і синтетичному обліку є податкові    декларації,    розрахунки,    податкові    накладні    (по    розрахунках    з    ПДВ)    тощо. Перерахування податків та обов’язкових платежів здійснюється на підставі платіжних доручень.

80

Наприклад:

1)     нараховано податок на прибуток: Д-т981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» К- т641;

2)  нараховано податкові зобов’язання по ПДВ: Д-т701»Дохід від реалізації готової продукції»’ К- т641;

3)  утримано з заробітної плати прибутковий податок: Д-т66 К-т641;

4)  нараховано податковий кредит по ПДВ (при надходженні товарів від постачальників): Д-т644  К-тбЗ;

5)  перераховано до бюджету суми податків: Д-т641 К-тЗ 11

загрузка...