Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків з іншими дебіторами

Облік розрахунків з іншими дебіторами ведуть на субрахунках 163 «Інша дебіторська заборгованість», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». Субрахунок 163 призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, а 377 – для обліку короткострокової. На вказаних субрахунках обліковують:

  • надані безпроцентні позики працівникам підприємства;

розрахунки по оплаті житлово-комунальних послуг тощо.

За дебетом субрахунків 377 та 163 відображають виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання. Аналітичний облік ведуть за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. Реєстром синтетичного обліку є журнал №3.

72

Наприклад:

1)  видана позика працівникам підприємства: Д-т377,163 К-т ЗО;

2)погашена позика, шляхом утримання з заробітної плати: Д-т66 К-т377,163;

3)списано заборгованість квартиронаймачів: Д-тЗО,31 К-т377,163.

загрузка...