Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків за іншими доходами

Нараховані дивіденди, відсотки, роялті тощо, які підлягають отриманню, обліковують на субрахунку 373 «Розрахунки за нара­хованими доходами». При нарахуванні дивідендів, відсотків, роялті та інших доходів від фінансової діяльності запис роблять по дебету субрахунку 373 і по кредиту рахунку 73 «Інші фінансові доходи». Зокрема, кредитують субрахунки: 731 «Дивіденди одер­жані» – нараховані дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними; 732 «Відсотки одер­жані» — нарахований дохід у вигляді відсотків за отриманими процентними векселями, нарахована винагорода за здані в фінан­сову оренду необоротні активи; нараховані відсотки за кредитом, виданим члену кредитної спілки; 733 «Інші доходи від фінансо­вих операцій» – нараховані інші доходи від фінансової діяльності. При одержанні грошей – дебет рахунків 30 «Каса» або 31 «Рахун­ки в банках» і кредит субрахунку 373.

загрузка...