Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків за позиками членам кредит¬них спілок

Кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволен­ня потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг шляхом об’єднання грошових коштів.

Кредитні спілки створюються для фінансового та соціального кіхисту своїх членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування та фінансової підтримки підприєм­ницьких ініціатив.

Кредитна спілка відрізняється від банку тим, що вона с власністю своїх членів, ними контролюється і діє за принципом: один член – один голос.

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок у кредит­них спілках обліковують на субрахунку 376 «Розрахунки за пози­ками членам кредитних спілок». Видачу позики записують у де-ііот субрахунку 376, а повернення – у кредит рахунку 376 в корес­понденції з рахунками по обліку грошових коштів.

Нарахування відсотків за виданими кредитами можна обліковувати безпосередньо по субрахунку 376 по конкретних позичаль­никах, або по субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими дохо­дами». Одержання відсотків є звичайною операційною діяльністю кредитної спілки, тому їх показують по кредиту субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Таким чином, нарахування відсотків записують по дебету субрахунків 373 або 376 і по кредиту субрахунку 719. Одержання відсотків: дебет рахунків 30 або 31 і кредит субрахунків 373 або 376.

загрузка...