Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків

Розрахунки за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів обліковують на субрахунку 375 «Розрахунки за нідіпкодуванням завданих збитків». При відне­сенні на винних осіб вартості нестач роблять запис по дебету суб­рахунку 375 і по кредиту рахунку 71 «Інший операційний дохід», а при погашенні аоГюргованості – дебет рахунків 30 або 31 і кредит субрахунку 375.

Погашення заборгованості за завданими збитками може відно­ситися в дебет різних рахунків, залежно від того, у якій формі во­но здійснюється. Так, при погашенні заборгованості грошима де­бетують рахунки 30,31, основними засобами – дебет рахунку 10 “Основні засоби”, нематеріальними активами – дебет рахунку 12 “Нематеріальні активи”, матеріальними цінностями – дебет рахунків 20, 21, 22, 26, 27, 28, за рахунок оплати праці – дебет рахунку 66 “Розрахунки з  оплати праці” тощо.

Аналітичний облік ведуть у розрізі осіб, які мають відшкодовувати завдані збитки.

загрузка...