Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків зі страхування

Розрахунки з органами соціального страхування виникають у юридичних осіб з приводу:

1)  проведення цими особами обов’зкових згідно законодавства утримань з заробітної плати робітників і службовців (до Пенсійного фонду – 1 або 2%. до Фонду соціального   страхування на випадок безробіття – 0,5%, до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням – 0,5%);

2)проведення нарахувань на фонд оплати праці (до Пенсійного фонду – 32%, до Фонду соціального   страхування   на   випадок   безробіття   —   1,9%,   до   Фонду   соціального  страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням – 2,9 %, до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили тимчасову  втрату працездатності);

3 )  нарахування   лікарняних   та   інших   виплат   за   рахунок   фондів   соціального  страхування тощо.

Порядок справляння та використання зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

Про нараховані суми до фондів соціального страхування та при їх витрачання підприємство повідомляє органи соціального страхування звітами, довідками, розрахунковими відомостями встановленої форми та у строки, передбачені законодавством. Перерахунок коштів з поточного рахунку на рахунки органів соціального страхування здійснюється по платіжному дорученню.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування. Синтетичний облік розрахунків за всіма видами страхування ведеться на балансовому, пасивному рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням». По кредиту рахунку відображають

81

нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, по дебету – погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» має субрахунки:

651 «За пенсійним забезпеченням» (ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове державне пенсійне страхування);

  • 652 «За соціальним страхуванням» (ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов’язкове соціальне страхування);

653      «За страхуванням на випадок безробіття» (ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом  України  за збором  на  обов’язкове   соціальне  страхування   на  випадок
безробіття);

654       «За індивідуальним страхуванням» (ведеться облік розрахунків зі страховими  організаціями   по   індивідуальному   страхуванню   персоналу   підприємства,   за   їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм зарплати страхових внесків за договорами та по обов’язковому страхуванню, що встановлюється  законодавством);

  • 655  «За страхуванням  майна» (ведеться облік розрахунків за страхуванням  майна  підлягають перерахуванню страховим організаціям).

Реєстром синтетичного обліку при журнальній формі обліку є журнал №3. Наприклад:

1)  сплачено внески до Пенсійного фонду: Д-т651 К-тЗ 11;

2)утримано  з  заробітної  плати  внески  на  обов’язкове  соціальне  страхування   на  випадок
безробіття: Д-т661 К-т653;

3)нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування: Д-т23, 92 і т.д. К-т652;

4)нараховано лікарняні: Д-т652 К-т661.

загрузка...