Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік у касі грошових документів

у касі підприємства можуть бути не тільки готівкові гроші, а й інші цінності – проїзні документи, марки, акції, облігації тощо. При наявності в касі підприємства бланків цінних паперів, бланків суворого обліку, кожний з них має обліковуватися. Для цього використовують форми, затверджені наказом Міністерства статистики України від 11 березня 1996 р. № 67 «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності», а саме:

– Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності
(форма №С 3-1);

– Прибутково-видаткова    книга    обліку    бланків    суворої
звітності (форма № С 3-2);

– Акт на списання використаних бланків суворої звітності
(форма № С 3-3);

– Акт перевірки наявності бланків суворої звітності (форма № С 3-4);

– Картка-довідка про видані й використані бланки суворої
звітності (форма № С 3-5).

Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності (форма № С 3-1) використовується для оприбуткування та видачі блан­ків суворої звітності. На підставі цих накладних ведуть Прибутково-видаткову книгу обліку бланків суворої звітності (форма № С 3-2). Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена сургучевою печаткою і завірена підписами керівника підприємства та головного бухгалтера. В книзі відображають надходження і вибуття бланків су­ворої звітності за їх видами, серіями та номерами.

Списання використаних бланків суворої звітності оформляють актом (форма № С 3-3), який складає комісія. Перевірка наявності бланків суворої звітності підтверджується актом (форма № С 3-4). Якщо при перевірці виявлено недостачі, то складають окремий акт. Аналітичний облік виданих і використаних бланків суворої звітності ведуть у картці-довідці (форма № С 3-5).

загрузка...