Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік векселів виданих

Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями, ведуть на рахунках 51 «Довгострокові векселі видані» (якщо ця заборгованість не є поточною) та 62 «Короткострокові векселі видані» (якщо ця заборгованість поточна). Ці рахунки балансові, пасивні. По кредиту рахунків 51 «Довгострокові векселі видані» та 62 «Короткострокові векселі видані» відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, по дебету -погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

78

Аналітичний облік ведуть за кожним виданим векселем та за строками їх погашення. Реєстром синтетичного обліку є журнал №3.

Наприклад:

1)     видано вексель в забезпечення заборгованості перед постачальниками: Д-тбЗ К-т 51,62;

2)  погашено виданий вексель: Д-т5К62 К-тЗІ

загрузка...