Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік відстрочених податкових зобов’язань

На рахунку 54 „Відстрочені податкові зобов’язання” ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активі або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування.

За кредитом рахунку 54 „Відстрочені податкові зобов’язання” відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподаткованих тимчасових різниць, за дебетом – зменшення відстрочених податкових зобов’язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов’язань.

Визначення суми відстроченого податкового зобов’язання здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 „Податки на прибуток”. Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань ведеться за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Рахунок 54 „Відстрочені податкові зобов’язання „ кореспондує

За дебетом з кредитом рахунків:           за кредитом з дебетом рахунків

17 „Відстрочені податкові активи”               17 „Відстрочені податкові активи”

64 „ Розрахунки за податками й                    64 „ Розрахунки за податками й

платежами”                                                      платежами”

85 „ Інші затрати”

98 „Податки на прибуток”

загрузка...