Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік вилученого капіталу

На рахунку 45 «Вилучений капітал» обліковують вилучений капітал у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) то­що. По дебету рахунку 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським това­риством у його учасників, а по кредиту – вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 «Вилучений капітал» має три субрахунки:

451 «Вилучені акції»;

452 «Вилучені вклади й паї»;

453 «Інший вилучений капітал».

Викуплені акції власної емісії відображаються по дебету субра­хунку 451 і кредиту рахунків ЗО «Каса» або 31 «Рахунки в бан­ках». Перепродаж акцій: дебет рахунків ЗО або 31 і кредит субра­хунку 451. Анулювання акцій: дебет рахунку 40 «Статутний капітал» і кредит субрахунку 451.

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за його видами.

загрузка...