Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік витрат на ремонт основних засобів.

Ремонти поділяють на поточні  і капітальні. При капітальному ремонті машин, як правило, розбирають агрегати, замінюють зношені конструкції, вузли, деталі. капітальний ремонт відновлює вартість основних засобів, їх потужність та експлуатаційні властивості. Для тракторів, комбайнів, автомобілів залежно від марок машин встановлені міжремонтні терміни, які визначаються обсягами виконаних робіт.

По будівлях, спорудах, передавальному устаткуванню ремонт вважається капітальним, якщо замінюють зношені конструкції і деталі міцнішими і економічнішими, що поліпшить експлуатаційні якості відремонтованих об’єктів. Якщо ж замінюють основні конструкції на об’єкті, встановлюють нові пристрої, що сприяють збільшенню потужності об’єктів, змінюють їх якість, то такі роботи вважають не капітальним ремонтом, а капітальними інвестиціями.

Ремонт основних засобів здійснюється підрядним або господарським способом. Аналітичний облік ведуть по будівлях і спорудах у розрізі об’єктів, які підлягають ремонту, а по тракторах, комбайнах і автомобілях – по групах основних засобів.

При здаванні машини в ремонт складають відомість дефектів на ремонт машини, в якій зазначають вид ремонту, виявлені несправності, встановлюють потребу в запасних частинах та інших матеріалах для виконання ремонту та визначають його вартість. У ремонтній майстерні ведуть журнал обліку витрат за їх видами та в розрізі машин. У кінці місяця на підставі даних зазначеного журналу затрати на ремонт списують з відповідних кореспондуючих рахунків.

Якщо ремонт виконують підрядним способом, то витрати на його виконання обліковує підрядник, а замовник відображає лише загальну вартість цього ремонту згідно з оплаченими сумами.

Витрати на проведення ремонту основних засобів списують безпосередньо у витрати того виробництва, де їх використовують. Наприклад, вартість ремонту будівель загальногосподарського призначення відносять на рахунок 92 «Адміністративні витрати», корівників – на рахунок 23 « Виробництво», субрахунок 232 «Тваринництво», аналітичний рахунок «Молочне стадо», вантажних автомобілів, гаражів – на рахунок 23, аналітичний рахунок «Експлуатація вантажного автотранспорту» і так далі.

У податковому обліку платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у сумі. що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.

Витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість груп 2,3 і 4 чи окремих об’єктів основних фондів групи 1, пропорційно сукупній балансовій вартості таких груп та таких окремих об’єктів основних фондів групи 1 на початок розрахункового кварталу.

загрузка...