Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік зобов’язань за облігаціями

Для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше 12 місяців з дати балансу призначений рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», який має наступні субрахунки:

–         521 «Зобов’язання за облігаціями» (по кредиту ведуть облік боргових зобов’язань за номінальною    вартістю    облігацій,    по   дебету   —    погашення    заборгованості    за  розрахунками з власниками облігацій);

–         522   «Премія за випущеними облігаціями»( по кредиту ведуть облік нарахування сум  премій   за   випущеними   облігаціями,   по   дебету   —   погашення   заборгованості   з  нарахованих премій за облігаціями);

–         523   «Дисконт за випущеними облігаціями» (по дебету ведуть облік сум дисконту за
випущеними облігаціями, по кредиту – списання нарахованих сум).

Аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення. Реєстром синтетичного обліку є журнал №3. Наприклад:

1)      випущено облігації з премією на строк більше одного року:

на номінальну вартість облігацій: Д-тЗІ К-т521; на суму премії за облігаціями: Д-тЗ 1 К-т522

2)      нараховано  відсотки за облігаціями, випущеними з премією:

на   суму   відсотків:    Д-т952 «Інші    фінансові    витрати»    К-т684   «Розрахунки    за

нарахованими відсотками»:

на суму амортизації премії: Д-т522 К-т684

3)      випущено облігації з дисконтом на строк більше одного року:

на суму отриманих коштів: Д-тЗІ К-т521;

на суму дисконту за облігаціями: Д-т523 К-т521

79

4)      нараховано відсотки за облігаціями, випущеними з дисконтом:

на суму відсотків: Д-т952 К-т684;

  • на суму амортизації дисконту: Д-т952 К-т523

5)      сплачено відсотки за облігаціями: Д-т684 К-тЗ 1.

загрузка...